Preo.it
Reserved Area

Insert username and password to access the reserved area.

Fill in the form below to request access to the restricted area and register.

open close

Tillbehör

Tillbehör
Automatiska Laddare
Den automatiska adesivladdaren för värmesmältning (hotmelt) i serien TWISTER F-15 är användbar i alla existerande limsystem. Den tillåter att ladda och hålla limnivån konstant i smältningstanken utan operatörs ingripande med en uppenbar tidsbesparing och ett mer beständigt lim som följd.